การเรียนรู้ศิลปะสำหรับวัยเด็ก

By | สิงหาคม 14, 2020

วัยเด็กเป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตและเป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้ทำให้การปลูกฝังให้ในช่วงวัยเด็กมีการเรียนรู้และทำคามเข้าใจกับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมอย่างมาก เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยในการขัดเกลาจิตใจได้ ดงนั้นการปลุกฝังศิลปะตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนได้ด้วยนั่นเอง

การเรียนรู้ศิลปะในช่วงวัยเด็กจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและเป้นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวและสถานศึกษาควรจะช่วยกันปลูกฝังและมีการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะอย่างชัดเจนเพื่อให้เด็กนั้นสามารถะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ การเรียนรู้ศิลปะนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น

การได้ออกไปเจอโลกกว้าง การนำพาเด็กหรือการให้อิสระในการออกไปเจโลกกว้างนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขานั้นได้เรียนรู้และนำสิ่งต่างๆที่พวกเขาพบเจอนั้นมาใช้งานหรือผสมผสานกับการสร้างสรรค์ศิลปะได้รวมทั้งการได้ออกไปเจอโลกกว้างนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กอาจจะค้นพบหรือได้เจอกับความเป็นศิลปะที่เป็นตัวตนของตัวเองด้วย

การได้รับโอกาสในการจินตนาการ โอกาสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วงวัยเด็กอย่างมาก ไม่ว่าเด็กจะทำอะไรหรือมีการคิดจินตนาการแบบไหนการให้โอกาสและรับฟังให้เด็กนั้นได้ทำตามใจของตัวเองนั้นก็จะเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในด้านศิลปะให้เด็กนั่นเอง เพราะถ้าหากผู้ใหญ่มัวแต่กำหนดขอบเขตให้เด็กนั้นก็จะทำให้เด็กนั้นไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือจินตนาการที่เด็กนั้นคิดออกมานั่นเอง

การระบายสี เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะทำให้เด็กนั้นสามารถแสดงจินตนาการออกมาด้วยการระบายสีและเมื่อมีการแสดงจินตนาการออกมาในรูปแบบนี้แล้วนั้นจะทำให้ผู้ใหญ่สามารถที่จะอ่านความคิดจินตนาการหรือได้เห็นสิ่งที่เด็กนั้นกำลังนึกคิกอยู่ได้นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้นั้นก็อาจจะสามารถนำไปเชื่อมโยงหรือผสมผสานกับการเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาเด็กได้ด้วยจะทำมห้เราได้รู้จักกับเด็กหรือตัวตนของพวกเขามากขึ้น

การปั้นดินน้ำมัน ก็เช่นเดียวกับการระบายสี จะเป็นการแสดงออกในรูปแบบที่เป็นสามมิติหรือเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น การปั้นดินน้ำมันนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้รู้รู้ว่าเด็กแต่ละคนนั้นสามารถมองหรือจินตนาการความเป็นจริงได้หรือไม่

การวาดรูป เช่นเดียวกันกับการระบายสีและปั้นดินน้ำมีความแตกต่างในเรื่องของขั้นตอนและวิธีการเพียงเท่านั้นการวาดรูปจึงเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าสิ่งใดที่ซ่อนหรืออยู่ภายใต้ความคิดของเด็กนั่นเองเพราะกระบวนการเรียนรู้ทางด้านศิลปะนั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะต่างๆเหล่านี้นั่นเอง

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100