ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย

By | มกราคม 24, 2020

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อารยธรรมที่ยาวนานมาพอสมควร

แม้จะไม่ได้สืบค้นว่าจริงๆแล้วคนไทยนั้นมาจากไหน แต่ตามประวัติศาสตรที่มีการสืบค้นมา ประเทศไทยนั้นอดีต บริเวณที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยนั้นเรียกว่า “สยาม” มาก่อน มีการแบ่งยุคสมัยออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน คือ

ยุคสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่ล่ะยุคนั้นถูฏแบ่งออกตามการผ่านเปลี่ยนที่ตั้งของเมืองหลวง ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับความเป็นมาของประเทศผ่านแต่ล่ะยุคสมัย

  • สุโขทัย อาณาจักสุโขทัยนั้นจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี

ในเรื่องของการเป็นเป็นต้นแบบของภาษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตจะเรียกว่า “ลายสือไทย” ซึ่งผู้ที่คิดค้นคือ พ่อขุนรามคำแหง อาณาจักรสุโขทัยนั้นเริ่มก็ตั้งเป็นอาณาจักรราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีที่ตั้งอยู่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำยม มียุคที่รุ่งเรื่องอย่างขีดสุดคือยุคของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนจะค่อยๆเริ่มตกต่ำมาเรื่อยตามปัญหาที่รายล้อมอาณาจักร

ทั้งภายนอกและภายใน หลังจากที่หมดยุคของพ่อขุนรามคำแหงก็”ด้มีการแทรกแซงจากอุทธยา เพราะเมื่อเมืองหลวงเริ่มอ่อนแอลง อาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองก็เริ่มที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติกัน และในที่อาณาจักรสุโขทัยก็ได้กลายเป็นเพียงหัวเมืองของอยุทธยาเพียงเท่านั้น

  • อยุทธยา อาณาจักรอยุทธยาเป็นหนึ่งในราชธานีของที่ไทย

ที่มีประวัตอมาอย่างยาวนานเป็นยุคที่มีการปกครองมาอย่างยาวนานถึง 5 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง เป็นยุคที่ประเทศเปิดทำการค้ากับนานาอารยะประเทศ ทั้ง จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส สเปน เนเธอร์แลนด์ (ฮอลันดา) อังกฤษ และฝรั่งเศษ

โดยที่ตั้งบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีหลายหลายสายไหลผ่านล้อมรอบเมือง เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำมาอย่างยาวนาน เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นแหล่งค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในยุคนั้น มีวัดวาอารามที่มากมายเพราะศาสนาพุทธในยุคถือว่ารุ่งเรืองอย่าสุดขีด โดยพระพักต์ของพระพุทธในอดีตจะเป็นตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองในยุคนั้นและยุทธยาก็เป็นที่ศาสนารุ่งเรืองและมีความสำคัญต่อจิตใจของผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันอาณาจักร อยุทธยาก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของของประเทศไทยนั่นก็คือ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยานั่นเอง 

  • ธนบุรี อาณาจักรธนบุรี หรือที่เราเรียกติดปากว่า กรุงธนบุรี

เป็นอาณาจักรที่มีระยะเวลาที่มีการปกครองที่ไม่ยาวนาน เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างทำให้ราชธานีนี้ถูฏปกครองโดยพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว นั่นก็คือ พระเจ้าตากสินมหาราช โดยในยุคก่อตั้งกรุงธนบุรีเป็นยุคที่เริ่มสร้างบ้านเมืองหลังจากสงครามได้ไม่นานดังนั้นราชธานีนี้จึงค่อนข้างที่จะเกิดความอ่อนอยู่บ้างทำให้ไม่ค่อยมีประวัติให้เราศึกษาได้ไม่มากนัก แต่ว่า กรุงธนบุรีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างอาณาจักรไทยขึ้นมา

  • รัตนโกสินทร์ อาณาจักรรัตนโกสินทร์

ถือได้ว่าเป็นราชนีลำดับปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นมาปกครองถึง 9 พระองค์ และปัจจุบันได้มีรัชกาลที่ 10 แล้วหลังจากได้สิ้นรัชกาลที่ 9 ไปดมื่อไม่นานซึ่งถือเป็นการศูนย์เสียครั้งใหญ่ของปวงชนชาวไทย กรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองหลวงลำดับที่ 4 ต่อจาก กรุงธนบุรี เป็นราชธานีที่เป็นได้มีการเปลี่ยนผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

มีวัฒนาธรรมที่หลากหลายเพราะเป็นรวบรวมอารยะธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ในสมัยอดีตเอาไว้ด้วยกัน เป็นยุคที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองที่สำคัญ จากการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายใต้กฎหมายรฐธรรมนูญ ในกาปฏิวัติสยามในปี 2475 และได้ได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็นประเทศไทย