ประวัติของ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

By | มีนาคม 4, 2024

กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei) เป็นนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีผลงานสำคัญในด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17 เขาเกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 ที่พรรณา (Pisa) ในรัฐทัสคานี (Tuscany) ประเทศอิตาลี และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1642 ที่อาร์เซ์ (Arcetri) ในเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) อิตาลี

โดยเขาเป็นลูกครึ่งของเอวราโด กาลิเลอีและจูลีโอ อมมานินี กาลิเลอี ในวัยเด็ก

เขาได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพระจุลจอมเกล้าแห่งประเทศอิตาลี (University of Pisa) ในสาขาแพทยศาสตร์ แต่เนื่องจากความสนใจของเขาที่แทรกซึมในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เขาได้ย้ายสาขาไปทางฟิสิกส์และมาทางแพทยศาสตร์ต่อไป

ในการทำงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ของเขา กาลิเลอีค้นพบหลักการที่ทำให้รู้ว่าโลกและดวงจันทร์ไม่ได้เป็นศิลาอย่างที่กล่าวถึงในทฤษฎีที่ถูกยอมรับอยู่ในสมัยนั้น ทฤษฎีของเขาทำให้เริ่มมีการเข้าใจในระบบสุริยะและเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการในด้านดาราศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของเขาไม่ได้รับการยอมรับไปเสียก่อนหน้านี้ และเขาต้องเผชิญกับการตำหนิและการต่อสู้กับภูมิคุ้มกันทางศาสตร์อย่างแพร่หลาย ในปี 1632 เขาเขียนหนังสือ “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (สนทนาเกี่ยวกับระบบโลกทั้งสองที่ใหญ่ที่สุด) ที่สะท้อนถึงทฤษฎีของเขา ทำให้เขาถูกจับจังในคุกโดยคริสตจักรและถูกบังคับให้ปฏิบัติศาสตร์การทรงตัวของเขา หลังจากนั้น ในปี 1633 เขาถูกยัดขังในบ้านเพื่อนบ้านของเขาในอาร์เซโน (Arcetri) และถูกห้ามพิมพ์ผลงานต่อไป

กาลิเลโอ กาลิเลอีเสียชีวิตในปี 1642 แต่ผลงานของเขาต่อมาได้รับความนับถือมากในปีศาจ และเขาถือเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ทฤษฎีของเขาได้เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของมนุษยชาติในด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กาลิเลโอ กาลิเลอีมีผลงานมากมายที่ทำให้เขามีชื่อเสียงในวงการวิทยาศาสตร์ และนับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ บางผลงาน  ทางเข้า gclub ใหม่    ที่น่าสนใจได้แก่

  • ทฤษฎีหมุนเวียนของโลก

กาลิเลโอค้นพบว่าโลกหมุนเวียนรอบตัวเองทำให้เกิดวันกลางคืน และถือว่าหลักการนี้สนับสนุนทฤษฎีโฮลีกันของนิโคลัส และปฏิเสธทฤษฎีที่เคยยอมรับในสมัยนั้นที่กล่าวว่าโลกคือศูนย์กลางของจักรวาล

  • การสังเกตดวงจันทร์

กาลิเลโอใช้กล้องโทรทรรศน์แรกของเขาสำหรับการสังเกตดวงจันทร์ และพบว่าดวงจันทร์มีพื้นผิวที่สลัวและไม่เป็นราง ทำให้ทฤษฎีที่กล่าวถึงว่าสวรรค์มีรูปร่างที่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง

  • สนทนาเกี่ยวกับระบบโลก

ในหนังสือ “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (สนทนาเกี่ยวกับระบบโลกทั้งสองที่ใหญ่ที่สุด) เขามีการเสนอทฤษฎีโลกที่หมุนรอบทรงกลมตัวเอง และปฏิเสธทฤษฎีที่โคปเตอร์ทำให้โลกอยู่กลาง

  • ความรู้สึกของการตกลงโน้ม

กาลิเลโอศึกษาเรื่องการตกลงโน้มของวัตถุ และได้ทำการทดลองที่อานิสถาน โดยทิ้งวัตถุจากหอคอยสูงขึ้นที่มีทิศเดียวกันแต่ต่างอยู่ไกลกัน พบว่าวัตถุทั้งสองตกลงโน้มลงมาในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบทฤษฎีของอาริสโตเทลีส

ผลงานเหล่านี้ทำให้กาลิเลโอ กาลิเลอีเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานมหาศาลและมีอิทธิพลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไปในศตวรรษที่ 17 และต่อมา