อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

By | ธันวาคม 21, 2023

      สำหรับในบทความนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากันเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองเลยก็ว่าได้โดยอุทยานแห่งนี้มีขนาดพื้นที่มากถึง 1810 ไร่เลยทีเดียวซึ่งตัวอุทยานนั้นจะอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา 

        ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากการที่ทางนักวิชาการได้มีการค้นพบหลักฐานโบราณสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงทำให้เชื่อกันว่าด้วยพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น

แต่เดิมนั้นมีการเรียกว่าเมืองอโยธยา โดยจะได้เห็นจากโบราณสถานที่มีความสำคัญที่มีการตรวจสอบว่ามีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีอย่างเช่นวัดมหาเย็นและวัดอโยธยาเป็นต้นโดยว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกค้นพบและมีคนอาศัยอยู่ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอีกด้วย 

           ยังเลยก็ตามสาเหตุที่ทำให้อยุธยาถูกตั้งให้เป็นราชธานีเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นั้นมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านถึง 3 สายด้วยกันซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งชุมชนทางการคมนาคมได้เป็นอย่างดีเพราะมีทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านนั้นเอง 

            นอกจากนี้จะเห็นว่าเนื่องจากว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสายซึ่งแม่น้ำนั้นเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่

ทำให้สามารถนำแม่น้ำมาเป็นป้อมปราการธรรมชาติได้เป็นอย่างดีข้าศึกศัตรูก็ไม่สามารถรุกรานได้เพราะจะต้องมีการข้ามแม่น้ำมาแล้วกว่าจะข้ามแม่น้ำมาได้ก็ทำให้คนที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาและสามารถที่จะหาทางป้องกันหรือตอบโต้ข้าศึกศัตรูได้แล้ว

       สำหรับอาณาเขตบริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์นั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของการสร้างนั้นแต่เดิมชาวบ้านได้ใช้คันดินในการก่อสร้างและมีการนำไม้มาสร้างเป็นระแนงกันเอาไว้ต่อมาในช่วงประมาณปีพ.ศ 2091 ถึง 2111 นั้นก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นกำแพงอิฐแต่พอถึงช่วงกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในสมัยที่ครั้งที่ 2 นั้นกำแพงอิฐก็ถูกทำลายไปจึงทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันนั้นกำแพงตรงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานั้นเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังให้เราเห็นเพียงเท่านั้น 

          ภายในบริเวณอาณาเขตของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะเห็นได้ว่ามีวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญและเป็นโบราณสถานซึ่งได้แก่พระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ์นอกจากนี้ยังมีวัดราชบูรณะรวมถึงวิหารพระมงคลบพิตรและยังมีวัดอื่นๆที่มีความเก่าแก่อีกเยอะแยะมากมาย

ซึ่งสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ที่เราควรจะไปเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ ซึ่งปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเทียวที่คนไทยและคนต่างชาติชอบมาเที่ยวกันมาก

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    ufabet