ศิลปะในยุคหิน

By | กันยายน 24, 2020

ยุคหินเป็นอีกหนึ่งยุคที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในงานศิลปะ ในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับร่องรอยในการดำเนินชีวิตของผู้คนต่างๆในงานศิลปะต่างๆมนุษย์ยุคก่อน มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือการดำเนินชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างไรก็ตามเมื่อผู้คนต่างๆโดยมีการรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ เครื่องมือทำกับข้าวทำอาหารจากความร้อน

ก็เริ่มมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมาก เริ่มมีการใส่ความวิจิตรความสวยงามและสอนงานแกะสลักเข้าไปอย่างไรก็ตามแต่ยุคสมัยก็สามารถบ่งบอกได้ว่า ผู้คนในยุคนั้นมีลักษณะในการใช้ชีวิตอย่างไรผ่านทางงานศิลปะมาเพราะว่างานศิลปะไม่มีแต่เพียงแค่งานเขียนงานว่าจะเป็นเท่านั้น ยังมีในส่วนของปฏิมากรรม งานแกะสลักจากไม้ หิน ได้ยินงานปั้นจากดินมากมาย

ซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงว่ามนุษย์ในยุคก่อนมีลักษณะในการใช้ชีวิตอย่างไรหรือแม้แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้งานอย่างไรอย่างไรก็ตามในยุคหินเป็นยุคที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับงานศิลปะเป็นจำนวนมาก ถูกแบ่งออกเป็น 3 ยุค

1 ยุคหินเก่า ยุคหินเก่านี้เป็นยุคที่มนุษย์มีการค้นพบวัตถุทางงานศิลปะได้มากมาย จะอยู่ในช่วง 3 หมื่นถึง 1 หมื่น ปีก่อนคริสต์ศักราช มนุษย์มีการสร้างรอยขีดข่วนหรือปฏิมากรรมในถ้ำต่างๆเพราะมนุษย์ยุคนั้น สร้าง งานศิลปะจากความบังเอิญไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านกำแพง หรือแม้แต่เป็นการพัฒนางานบนฝ่ากำแพงต่างๆจึงทำให้ในยุคปัจจุบัน นักวิชาการต่างๆเข้าไปศึกษาก็พบกับงานศิลปะมากมายที่เกิดขึ้นจากการเซาะร่องปูนต่างๆ เป็นรูปสัตว์ในยุคนั้นๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในงานศิลปะเรียบต่ำ 

2 ยุคหินกลาง ยุคหินกลางเกิดขึ้นระหว่าง 10,000 ถึง 8,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช รูปแบบงานส่วนใหญ่จะเป็นประติมากรรมมีความโดดเด่นที่ไม่มากนัก จุดมุ่งหมายของงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ในยุคแรกไม่เกี่ยวข้องกับสัมฤทธิ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ แต่เมื่อการเชื่อมต่อของยุคเก่าในยุคใหม่นี้ในยุคกลางถือว่าเป็นยุคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นทำงานศิลปะต่างๆแต่ว่าฝีมือลดน้อยลงจากในยุคกลางค่อนข้างมาก

3 ยุคหินใหม่ เป็นยุคหินสุดท้ายก่อนมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองและเข้าสู่ธรรมชาติ ในการพัฒนาสังคมหรือแม้แต่จะเป็นภาระต่างก็มีวิวัฒนาการทางการเกษตรของมนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่มนุษย์มีการนำสิ่งต่างๆทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการสร้างสรรค์ผลงานหรือการบันทึกข้อมูลต่างๆก็มีประโยชน์มาก

นี่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สำคัญในยุคหินต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้หรือการพัฒนาความรู้ของผู้คน ในทั้ง 3 ยุคนี้ก็มีสิ่งปฏิมากรรมเกิดขึ้นมากมาย อย่างการสร้างหินตั้ง โต๊ะหิน หินที่นำมาล้อมเป็นวงกลม หินเรียงแถว ศิลปะวันนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนในยุคหลังได้รับรู้ถึงวิวัฒนาการทางด้านศิลปะในยุคต่างๆ 

 

 

ขอบคุณ  ufabet   ที่ให้การสนับสนุน