เรียนรู้ศิลปะจากวิทยาศาสตร์

By | มิถุนายน 18, 2020

ศิลปะกับวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วนั้นมีเส้นบางๆกั้นอยู่เพราะอย่างที่ทุกคนมักจะเข้าใจว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่อ่อนไหวเพื่อที่จะสร้างผลงานออกมาแต่วิทยาศาสตร์นั้นเป็นสอ่งที่ต้องมีการทดลองเพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นจริงได้หรือไม่นั่นเอง ซึ่งก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้ศิลปะจากวิทยาศาสตร์ได้ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่แตกต่างแต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งต่างๆทางวิทยาศาสตร์เราสามารถนำมาผสมผสานให้เกิดศิลปะได้นั่นเอง

การทดลอง ในทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องมรการทดลองสิ่งต่างๆในบางครั้งการทดลองก็จะเป็นจะต้องใช้ศิลปะในการร่วมทดลองด้วยยกตัวอย่างเช่น การทดลองการจำแนกเซลล์ต่างของแมลงในการทดลองก็จะต้องใช้จินตนาการด้วยว่าเซลลืในส่วนต่างๆนั้นจะติ้งมีการจำแนกในลักษณะใด การทดลองนั้นยังเป็นการใช้ศิลปะในการทดลองด้วย

ในบางครั้งก็คือการวาดรูปในส่วนต่างๆของแมลงที่ทำการมทดลองเป็นต้น เห้นไหมว่าแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ต้องมีการนำศิลปะเข้ามาใช้ควบคู่และศิลปะก็นำสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปใช้ควบคู่กันเช่นกัน ถึงแม้ทั้งสองจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อนำมารวมและผสมผสานในการใช้งานและทำให้เกิดประโยชน์นั้น ทั้งสองสิ่งก็สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างดีเลยนั่นเอง

กระบวนการวิเคราะห์ อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนั้นกระบวนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องและคล้ายครึ่งกับกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะด้วย และในบางครั้งศิลปะก็มีการวิเคราะห์ศิลปะเป็นกระบวนการเช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นศิลปะก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในงานศิลปะบางงานก็อาจะต้องมีการใช้กระบวนการทางความคิดในการวิเคราะห์ต่างๆคล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์เช่นกัน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพราะสุดท้ายแล้วศิลปะก็คือศิลปะสิ่งที่ใช้ความรู้สึกเป็นหลักและวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้หลักการความจริงเหตุผลที่ตรงไปตรงมามากกว่าศิลปะนั่นเอง

หลักความจริงและเหตุผล แน่นอนว่าศิลปะถึงแม้จะไม่ได้มีหลักการและเหตุผลที่100%อย่างวิทยาศาสตร์แต่ศิลปะก็มีการอ้างอิงหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างในบางครั้งแต่วิทยศาสตร์นั้นจะไม่ใช่เรื่องการใช้ความรู้สึกเลยหรือถ้าหากใช้ก็จะใช้น้อยมาก ดังนั้นสิ่งที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดของศิลปะและวิทยาศาสตร์นั้นก็คือเรื่องหลักการและเหตุผลนั่นเอง

เพราะศิลปะเป็นสิ่งที่หาเหตุผลในการสร้างหรือลงมือยากแต่วิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีหลักการและเหตุผลเป็นหลัก แต่ถึงกระนั้นแล้วไม่ว่าเราจะใช้สิ่งไหนเป็นหลักเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกันได้ด้วย

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  gclub slot ทดลองเล่น