Category Archives: ประวัติ – ตำนาน

หมู่เกาะเซนติเนลเป็นเขตหวงห้ามเข้าใกล้เด็ดขาด

หมู่เกาะเซนติเนลเป็นเขตหวงห้าม ในปี2020ได้มีหมู่เกาะบนโ… Read More »