Tag Archives: มีคนมาหยิบกระทงไปต่อหน้าต่อตา

สาวงง ปล่อยกระทงลงน้ำ ยังไม่ทันลอยไปไหน สิ่งเลวร้ายยังไปไม่ไกล กลับมีคนมาหยิบกระทงไปต่อหน้าต่อตา

มีคนมาหยิบกระทงไปต่อหน้าต่อตา  เทศกาลวันลอยกระทง  ถือว่… Read More »