การสนับสนุนผลงานศิลปะในประเทศไทย

By | พฤษภาคม 24, 2022

การสนับสนุนผลงานศิลปะ ถึงแม้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะในไทยนั้นจะมีมาอย่างยาวนานแล้ว แต่ในการได้รับการสนับสนุนทั้งคนไทยด้วยกันเองนั้นถือว่ามีการสนับสนุนที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยเข้าใจและไม่ได้เรียนรู้รวมถึงไม่ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของศิลปะเท่าที่ควร และถึงแม้ว่าในประเทศเรานั้นจะมีศิลปะที่น่าสนใจมากมาย

ไม่เพียงการสร้างสรรค์ผลงานประเภทรูปวาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ประติมากรรมและงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะด้วยนั่นเอง เรามักจะเห็นว่าในต่างประเทศนั้นโดยเฉพาะประเทศที่ได้รับความสนใจในการไปท่องเที่ยว มักจะมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับศิลปะ

โดยตรงมากมาย มีทั้งศิลปะที่เพิ่มเกิดขึ้นและศิลปะที่เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดมาจากในอดีต ซึ่งก็มีทั้งงานศิลปะรูปภาพ รูปถ่ายรวมไปถึงศิลปะในสิ่งปลูกสร้างด้วย สำหรับการสนับสนุนทางด้านศิลปะในประเทศไทยที่ควรมีนั้น

การเปิดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่ ในประเทศไทยเชื่อว่ามีศิลปินจำนวนมากที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะอย่างเต็มที่ เนื่องจากวงการศิลปะถือว่าเป็นวงการที่ค่อนข้างแคบถึงแม้จะมีศิลปินจำนวนมากก็ตาม แต่ศิลปินที่ได้รับโอกาสและสามารถแสดงศักยภาพและโชว์ฝีมือทางด้านศิลปะนั้นมีจำนวนถือว่าน้อย ถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ด้วยข้อจำกัดและขอบเขตของประเทศไทย ทำให้ศิลปินไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานตามแนวคิดที่ศิลปินนั้นอยากถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนศิลปะออกมาทางด้านการเมือง วัฒนธรรมและที่อยู่อาศัย เพราะเมื่อมีการบิดเบือนก็อาจจะทำให้เกิดเป็นกระแสที่ดราม่าได้นั่นเอง

การสนับสนุนผลงาน เป็นสิ่งที่คนในประเทศไทยนั้นควรทำอย่างยิ่งซึ่งการสนับสนุนในผลงานทางด้านศิลปะในไทยนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อภาพวาดหรือผลงานที่มีราคาแพง แต่ในการสนับสนุนในปัจจุบันนั้นสามารถสนับสนุนได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพราะในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ก็เป็นการสนับสนุนศิลปินทางอ้อมได้นั่นเอง เมื่อพิพิธภัณฑ์มีผู้เข้าชม ผลงานศิลปะจากศิลปินต่างๆทั่วประเทศก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ออกมาและขายได้นั่นเอง

การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่พิพิธภัณฑ์เท่านั้นที่จะสามารถโชว์ผลงานได้ แต่ยังสามารถโชว์ผลงานและขายผลงานผ่านออนไลน์ได้ การสนับสนุนศิลปินเพื่อให้ผู้คนนั้นสามารถเข้าถึงผลงานได้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่คนในประเทศและผู้ที่มีส่วนร่วมนั้นควรทำอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางเข้าถึงไปยังต่างประเทศด้วย 

ไม่เพียงเท่านี้การทำให้คนไทยนั้นเข้าถึงผลงานและเข้าใจในงานศิลปะเข้าใจในศิลปิน ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่จะทำความเข้าใจได้ยาก แต่เมื่อเรานั้นรู้จักและเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกับศิลปะแล้วนั้นก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นและสามารถเพลิดเพลินกับงานศิลปะด้วย นอกจากเราจะได้ประโยชน์ในการสนับสนุนศิลปะแล้วนั้น ศิลปินก็มีขวัญและกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วย

 

สนับสนุนโดย.    gclub สมัครผ่านเว็บ