Category Archives: ประวัติ – ตำนาน

สัตว์ยุคดึกดำบรรพ์อย่างTitanoboaได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

ซึ่งจากการวิเคราะห์ซากดึกดำบรรพ์แล้วก็คำนวณด้วยเครื่องม… Read More »